ZÁSADY ZACHOVÁNÍ SOUKROMÍ A COOKIES

Tato oznámení o zachování soukromí jsou v platnosti od 25. května 2018.

1. Kdo je zodpovědný za zpracování Vašich údajů?

2. Pro jaké účely informace zpracováváme?

3. Odkud zpracovávané informace pocházejí?

4. Co jsou soubory cookies?

5. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracovávanými informacemi?

6. Jak dlouho budeme informace uchovávat?

7. Jaké jsou zásady pro zpracovávání informací?

8. Kde budeme Vaše údaje ukládat a komu k nim bude umožněn přístup?

9. Změny v zásadách ochrany soukromí a cookies 

V BEBÉ DE PARÍS chceme chránit a respektovat Vaše soukromí, a v souvislosti s tím jsme přijali bezpečnostní opatření stanovená právními předpisy. Dále Vám vysvětlíme, jak a proč Vaše údaje shromažďujeme. Poskytnuté informace jsou důvěrné a budou zveřejněny pouze v případech uvedených níže, a pokud o to veřejná nebo soudní správa požádá nebo bude-li to nezbytné v jakémkoli jiném případě stanovené zákonem. Při založení uživatelského účtu, při zakoupení některého z našich produktů nebo služeb nebo při vyplňování formuláře nám přímo poskytujete informace, jako je Vaše totožnost, adresa nebo platební prostředek. Stejně tak navštěvováním našich webových stránek, používáním účtů sociálních sítí, otevíráním e-mailů, zobrazováním našich reklam publikovaných na našich digitálních médiích nebo třetích stran ve Vašem počítači, tabletu, telefonu nebo v jakémkoli jiném zařízení nám automaticky poskytujete informace o tom, jaké přístroje a softwary používáte.

1. Kdo je zodpovědný za zpracování Vašich údajů?

Obchodní název: bebedeparis czech, s.r.o.

DIČ: CZ07686510

Adresa: Pavlovova 586/8, 736 01 Havířov - Město

Registrace: zápis v obchodním rejstříku C 76811 vedený u Krajského soudu v Ostravě.

Telefon: +420 602 819 964

Pokud máte nějaké dotazy týkající se toho, jak nakládáme s těmito informacemi, můžete se obrátit na našeho zaměstnance, odpovědného za ochranu soukromí, a to zasláním e-mailu: info@bebedeparis.cz

Zásady uvedené na této stránce platí pro údaje uživatelů shromážděné společností BEBÉ DE PARÍS prostřednictvím: ne-digitálních médií, jako jsou například papírové formuláře; digitální média, jako jsou například on-line formuláře, e-maily, SMS, webové stránky, blogy, jejichž vlastníkem je BEBÉ DE PARÍS, účty na sociálních sítích, kde se BEBÉ DE PARÍS taktéž pohybuje nebo zobrazením reklam (dále jen „digitální média“).

V souvislosti s ochranou soukromí jsou uživateli obecně osoby, které nám poskytují informace při vyplňování některého z dostupných formulářů, při zakládání účtu na BEBÉ DE PARÍS, prostřednictvím svého profilu v sociálních sítích, když požadují jakoukoli službu, nákupem produktu nebo účastí na propagačních akcích, které pořádáme, nebo používáním uvedených digitálních médií bez registrace prostřednictvím vytvořených formulářů.

2. Pro jaké účely informace zpracováváme? V BEBÉ DE PARÍS zpracováváme Vaše osobní údaje pro následující účely:

2.1. Surfování po webu a používání našich digitálních médií.

S informacemi zacházíme tak, abychom umožnili a usnadnili přístup k našim digitálním médiím a surfování. Například, abychom Vám mohli nabídnout verzi webové stránky nebo aplikaci, která bude nejlépe vyhovovat Vašemu zařízení, ze kterého se přihlašujete, jazyku, atd., a poskytovat Vám služby, které prostřednictvím nich nabízíme, například, informace o produktech, které prodáváme, přístup ke specializovaným obsahům a blogům, nebo abychom Vám mohli zasílat e-maily a SMS.

2.2. Abychom Vám mohli poskytnout požadované služby.

V těchto případech zpracováváme informace, které nám poskytnete, například pro vyřízení realizovaných objednávek, abychom Vám umožnili přistupovat ke specializovaným obsahům a blogům, abyste mohli získat slevy, které nabízíme, nebo se účastnit propagačních akcí, které pořádáme. Abychom mohli řešit vzniklé problémy a požadavky, týkající se poskytovaných služeb.

2.3. Abychom mohli zlepšit poskytované služby a zabezpečení.

Další oblastí, pro kterou informace využíváme, je analýza užívání našich médií a výsledků reklamních akcí, které mají za cíl přispět ke zlepšení a větší efektivitě našich služeb a digitální médií, které nám umožňují vyvíjet nové funkce, chránit bezpečnost Vašich dat a našich digitálních médií, odhalovat a předcházet podvodům prostřednictvím statistických zpráv založených na informacích, které nám poskytujete při využívání našich služeb a digitálních médií nebo při prohlížení našich reklam.

2.4. Nabízet v reklamách naše produkty v našich digitálních médiích a médiích třetích stran. Zpracované informace nám slouží k tomu, abychom Vám mohli e-mailem, SMS nebo prostřednictvím dalších digitálních médií, které máme k dispozici, zasílat nabídky produktů, které prodáváme a to jak v segmentech, tak klasicky.

Pro realizaci segmentace zpracováváme údaje od třetích stran získané z různých zdrojů, jako jsou sociální sítě, nástroje pro geomarketing nebo podle toho, co si prohlížíte v našich digitálních médiích, nebo o co se zajímají třetí strany, s cílem získat více informací o Vaší socioekonomické charakteristice, vkusu a zvyklostech. Zpracováváme také uvedené údaje z Vašeho profilu, abychom Vám mohli zaslat segmentovou a nesegmentovou reklamu na naše produkty a služby a to prostřednictvím jiných digitálních médií, která společnost BEBÉ DE PARÍS nevlastní, jako například noviny nebo digitální časopisy, specializované blogy, mobilní aplikace nebo sociální sítě.

2.5. Dodržovat povinnosti stanovené zákonem a další požadavky. Dále je také nutné, aby společnost BEBÉ DE PARÍS zpracovávala Vaše údaje a tím plnila své právní povinnosti, například co se daňových předpisů týče, předpisů na ochranu dat, jakož i požadavků vydaných orgány veřejné moci.

3. Odkud zpracovávané informace pocházejí? Informace, které zpracováváme při vytváření Vašeho profilu, pocházejí z:

3.1. Přímo poskytnuté informace. Jedná se informace, které jste nám poskytli přímo prostřednictvím formulářů, které se objevují v našich médiích, digitální nebo v papírové podobě, jedná se o informace, jako je Vaše jméno, příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo nebo kreditní karta.

3.2. Automatizovaně shromažďovaná data prostřednictvím cookies. Stejně tak shromažďujeme data automatizovaně prostřednictvím cookies, když si prohlížíte nebo používáte naše webové stránky, účty našich sociálních sítí, e-maily nebo SMS, při zobrazování reklam publikovaných v našich digitálních médiích nebo v jiných médiích třetích stran a na základě komentářů, vyjádřených názorů a interakcí, když například ve svém profilu kliknete na „to se mi líbí“ nebo jste se, dejme tomu, zaregistrovali prostřednictvím některých přihlašovacích tlačítek nebo jste se přihlásili ke sledování našich účtů na sociálních médií. V těchto případech se informace, které shromažďujeme, týkají souvisejících údajů o surfování v našich digitálních médiích nebo v médiích třetích stran, nejrůznějších vyhledávání, prohlížení si reklam, jako například verzi prohlížeče, IP adresu, stránky, které jste navštívili, čas kdy otevíráte e-maily, stránky nebo části našich webových stránek, účty sociálních sítí, které jste navštívili, odkud jste připojeni, terminál kde jste si prohlíželi reklamu a v kolik hodin to bylo, místo nebo webovou stránku, ze které máte přístup, sociální síť, digitální noviny nebo digitální médium kde si prohlížíte reklamu, údaje o Vašem veřejném profilu, účtech na sociálních sítích, kdy jste si založili účet na BEBÉ DE PARÍS, komentáře týkající se BEBÉ DE PARÍS, které uvádíte na sociálních sítích, čas zveřejnění nebo jejich obsah.

3.3. Údaje ze sociálních sítí.

Na sociálních sítích máme přístup k sociálním profilům osob nebo subjektů, které se rozhodly sledovat naše účty na sociálních sítích. S dostupnými informacemi nakládáme podle toho, jaký stupeň soukromí si každý z uživatelů nastavil, například pokud nechcete, aby Vaše e-mailová adresa byla veřejně přístupná, nezobrazí se nám.

4. Co jsou soubory cookies?

Pro automatizované získávání dat popsaných výše, používáme různé techniky, například soubory cookies. Cookie je údaj, soubor nebo zařízení pro ukládání a načítání dat (DARD), které se stahují do Vašeho zařízení při návštěvě našich webových stránek, účtů na sociálních sítích nebo při obdržení e-mailu. Soubory cookies umožňují automatizované ukládání a vyhledávání dat o Vašem profilu, použití těchto digitálních médií nebo zařízení, z nichž se na ně přihlašujete.

Existují různé typy souborů cookies, například: Vlastní cookies: jsou soubory, které jsou odesílány do Vašeho zařízení z domény spravované společností BEBÉ DE PARÍS, odkud poskytujeme naše služby a kde jsou umístěny naše webové stránky nebo naše e-mailové služby. Cookies třetích stran: jsou soubory, které jsou odesílány do zařízení z počítače nebo domény, které nejsou spravovány společností BEBÉ DE PARÍS, ale jiným subjektem za účelem poskytování služeb společnosti BEBÉ DE PARÍS a v některých případech samy využívají získané informace k poskytování vlastních služeb třetím stranám a to na základě smlouvy, která byla uzavřena mezi společností BEBÉ DE PARÍS a tímto subjektem, mj. s cílem kontrolovat informace, k nímž získaly přístup. Session cookies: jsou soubory cookies určené k shromažďování a ukládání po dobu návštěvy webové stránky, využívané služby, používání e-mailové adresy nebo sociální sítě. Trvalé soubory cookies: jedná se o typ cookies, ve kterých jsou data stále uložena ve Vašem zařízení a mohou být zpřístupněna a zpracována během období definovaného subjektem, který je vlastníkem cookies, které může být v rozsahu několika minut až několika let.

Analytické cookies: jsou ty, které jsou spravovány společností BEBÉ DE PARÍS nebo třetími stranami a umožňují nám kvantifikovat a kvalifikovat uživatele našich webových stránek, blogů, e-mailů nebo sociálních sítí a využívají se k měření a statistické analýze. Reklamní cookies: jsou ty, které umožňují efektivní správu reklamních ploch, které společnost BEBÉ DE PARÍS má ve svých vlastních digitálních médiích, sledují obsah webových stránek a informují o tom, s jakou pravidelností uživatelé sledují reklamy. Behaviorální reklamní cookies: jsou ty, které umožňují efektivní správu reklamních ploch, které společnost BEBÉ DE PARÍS má ve svých digitálních médiích, webových stránkách, blozích, aplikacích nebo e-mailech a v jiných reklamních médiích třetích stran na základě chování a používání služby našimi uživateli, neustále sledují využívání služeb společnosti BEBÉ DE PARÍS nebo třetích stran, což nám umožňuje vytvořit profil, sloužící výhradně k zobrazování reklam. Cookies na sociálních sítích: jsou ty, které nabízejí možnost připojit se k sociálním sítím a sdílet jejich obsah se společností BEBÉ DE PARÍS a dalšími uživateli sítí, spravovat reklamní prostory v nich a získávat informace o Vašem profilu a využívání našich účtů na sociálních sítích.

5. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracovávanými informacemi?

5.1. Obecně, co se Vašich údajů týče, máte následující práva:

Právo vědět, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo na přístup k nim a na vyžádání si informací o tom, jak a za jakým účelem je zpracováváme a případně, že tak činíme, vyžádat si jejich kopii. Právo na opravu a změnu údajů, pokud nejsou správné nebo jsou nepřesné a požádat o jejich smazání, pokud již nejsou nezbytné pro účely, k nimž byly shromážděny. Z důvodů souvisejících s Vaší konkrétní situací, máte právo odmítnout zpracování Vašich údajů, případně zrušit souhlas, který jste nám k těmto účelům dali. Za jistých okolností máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich údajů, v takovém případě je budeme uchovávat pouze pro výkon a obranu nároků, pokud nám k tomu dáte svůj souhlas. Právo předložit reklamaci u Úřadu pro ochranu osobních údajů, jak je uváděno na jejích internetových stránkách. Uplatnění a rozsah Vašich práv je upraven platnými předpisy. Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím profilu na účtu BEBÉ DE PARÍS, zasláním žádosti našemu správci osobních údajů na e-mailovou adresu: info@bebedeparis.cz nebo poštou na adresu: bebedeparis czech, s.r.o., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá.

5.2. Údaje na sociálních sítích. Pokud chcete kontrolovat informace, které získáváme automaticky ze sociálních sítí, můžete tak učinit prostřednictvím nastavení ve svém profilu na každé sociálních síti, kde máte založen účet. Chcete-li to provést, musíte se přihlásit na sociální sítě a nastavit si v profilu uživatele správu informací, tedy, které informace si přejete sdílet a které ne.

5.3. Pokud jde o data, která získáváme prostřednictvím cookies. Pokud chcete kontrolovat informace, které získáváme automaticky prostřednictvím cookies, můžete tak učinit prostřednictvím možnosti ovládání Vašeho prohlížeče nebo nastavením Vašeho mobilního či jiného zařízení, prostřednictvím nichž se přihlašujete k našim digitálním médiím. Můžete tak učinit například prostřednictvím těchto odkazů, kde zvolíte možnost ochrany soukromí: Google Chrome, Mozilla, Firefox, Internet Explorer, Safari, Safari pro IOS (iPhone, iPad), Chrome pro Android.

6. Jak dlouho budeme informace uchovávat?

Budeme uchovávat tyto informace, po dobu nezbytnou pro vyřízení Vašich případných žádostí nebo pro poskytování služeb a pro účely, pro které byly shromážděny, pokud svůj souhlas nezrušíte nebo nepožádáte o jejich smazání. Pokud však požadujete, aby Vaše údaje byly vymazány, budou zablokovány a my je již nebudeme moci používat, ale stále budou moci být použity pro výkon nebo ochranu nároků nebo z jejich zpracování může vyplývat určitý právní či smluvní závazek, pro který by byla nutná jejich obnova. Po uplynutí této doby budou údaje trvale vymazány. V případech, kdy získáváme údaje automaticky prostřednictvím cookies, mějte na paměti, že některé z nich mohou být aktivní po celá léta, avšak dočasně můžete omezit jejich užití tím, že je odstraníte z prohlížečů nebo zařízení prostřednictvím odkazů uvedených v sekci informující o Vašich právech.

7. Jaké jsou zásady pro zpracovávání informaci?

V BEBÉ DE PARÍS zpracováváme informace podle konkrétního případu, na základě Vašich objednávek, v souladu s právním zájmem BEBÉ DE PARÍS, nebo za účelem dodržení právních předpisů a na základě Vašeho souhlasu.

8. Kde budeme Vaše údaje ukládat a komu k nim bude umožněn přístup?

K ochraně získaných informací používáme technických a administrativních bezpečnostních opatření uvedených v právních předpisech po provedení příslušné analýzy rizik, aby byly informace chráněny proti nepovolenému přístupu, vyzrazení nebo zneužití.

K Vašim osobním údajům mají přístup pouze naši zaměstnanci, kteří jsou poučeni o tom, k jakým účelům je mohou používat a také o omezeních a dále také k nim mají přístup příslušné veřejné a soudní orgány, takto to vyžadují platné předpisy, dále pak ostatní dodavatelské společnosti, aby Vám mohli poskytovat služby, které jste si u nás objednali, jako jsou například dopravní společnosti, které se starají o to, aby Vám byla objednávka doručena a samotný vlastník společnosti, který má v kompetenci správu databází nebo zasílání e-mailů.

S každou z těchto společností jsme uzavřeli smlouvu o zachování důvěrnosti, jejímž prostřednictvím souhlasili s tím, že budou používat Vaše data výhradně a jen pro tyto účely a nebudou je používat pro jiné účely, tedy jakmile budou služby poskytnuty, jsou povinni získané informace vymazat nebo je bezpečně zablokovat a chránit a nebudou je moci dále používat, jinak by se dopouštěli protiprávního jednání. V případě, že tyto společnosti sídlí v zemi, která neposkytuje podobnou ochranu osobních údajů, jak je tomu u nás, zajistíme aby byla dodržována nezbytná bezpečnostní opatření, srovnatelná s těmi, která platí u nás, na základě platných právních předpisů.

Dále pro zpracování informací shromažďovaných automatizovaným způsobem, které se týkají způsobu a využití našich služeb, digitálních médií, Vašich zařízení nebo reklam, které zveřejňujeme v našich digitálních médiích či médiích třetích stran, používáme soubory cookies třetích stran, které umožňují přístup k těmto informacím a jejich následné zpracování dle vlastních potřeb. Tyto třetí strany jsou: Cookies pro měření Aplikace, které využíváme k získávání informací o používání našich webových stránek, k měření a analýze sledovanosti jsou to Google Analytics, Adinton, Nosto a Zopim.

Mohou využít tyto údaje ke zlepšení svých služeb a k poskytování služeb dalším společnostem. Prostřednictvím uvedených odkazů se můžete seznámit s jejich dalším využitím. Získané informace se týkají počtu navštívených stránek, jazyka, sociální sítě, na které jsou naše zprávy publikovány, města nebo regionu ke kterému patří IP adresa, ze které máte přístup, počtu nových uživatelů, četnosti a opakování návštěv, času návštěvy, prohlížeče a operátora nebo typu terminálu. Reklamní cookies abychom mohli inzerovat naše produkty a služby, používáme reklamní cookies prostřednictvím nástrojů Criteo, Adwords a Tradetracker. Mohou využít tyto údaje ke zlepšení svých služeb a k poskytování služeb dalším společnostem. Prostřednictvím uvedených odkazů se můžete seznámit s jejich dalším využitím. Tyto soubory cookies umožňují ukládat informace o surfování uživatelů a zobrazovat reklamy přímo související s jejich zájmy nebo předchozím vyhledáváním.

Obvykle se jedná o soubory cookies, které patří firmám, které se zabývají automatizovaným nákupem reklamních prostor. Sociální cookies, na našich webových stránkách existuje řada nástrojů nebo aplikací, které Vám umožní využívat další aplikace, jako jsou: Facebook Connect, který Vám umožní, pokud budete chtít, kliknutím na odpovídající tlačítko připojit se a sdílet Váš facebookový profil s našimi stránkami. Google+, který Vám umožní, pokud budete chtít, kliknutím na odpovídající tlačítko se připojit a sdílet Váš profil na Google + s našimi stránkami. Social Plugins na Facebooku, Twitteru nebo Linkedin, které Vám umožní, pokud budete chtít, kliknutím na odpovídající tlačítko psát komentáře, sdílet nebo napsat doporučení k novinkám, uvedených na našich stránkách.

9. Změny v zásadách ochrany soukromí a souborů cookies BEBÉ DE PARÍS může jednostranně aktualizovat informace uvedené na této stránce poté, co toto oznámení vstoupí v platnost, toto datum je uvedeno v horní části stránky.

K aktualizacím dochází v závislosti na technologických změnách, změnách předpisů nebo nabídkách nových služeb, které ovlivňují zásady ochrany soukromí a cookies, o těchto změnách Vás budeme včas informovat.